III Grand Prix Południowej Wielkopolski kategorii Kadet ,Kadetka

Żak oraz Żaczka odbędą się dnia 16 lutego 2019 r. w Sali sportowej

ZSEB w Ostrowie Wielkopolskim ,ul Wolności 23. Zapisy w dniu

zawodów do godziny 9:30.

 

 Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy z terenu Południowej Wielkopolski

Zawodnicy i zawodniczki powinni posiadać badania lekarskie ( od lekarza medycyny

sportowej ) . W przypadku braku badań , obowiązkowo, pisemną zgodę rodzica

lub opiekuna prawnego.

 

 DRUK – oświadczenie

REGULAMIN GRAND PRIX

RANKING – aktualizacja 11.02.2019