ZAKOŃCZONY.

II Grand Prix kategorii Junior ,Juniorka oraz Młodzik i Młodziczka

odbędzie się dnia 08 grudnia 2018 roku o godz .9:30

w Gołuchowie  ,ul Czartoryskich 53

SĘDZIA ZAWODÓW PAN  KRZYSZTOF KRASZKIEWICZ

               *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

  Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy z terenu Południowej Wielkopolski
Zawodnicy i zawodniczki powinni posiadać badania lekarskie ( od lekarza medycyny
sportowej ) . W przypadku braku badań , obowiązkowo, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego.

             DRUK – oświadczenie

REGULAMIN GRAND PRIX

KLASYFIKACJA (po korekcie)