WAŻNE TERMINY !!!

– do 10.09.2018r.  – wyrobienie licencji klubowej i licencji dla zawodników/-czek
   (termin ostateczny dla  klubów i zawodników 2 ligi ),
do 30 września 2017 roku – kluby sportowe, które uzyskały prawo do uczestnictwa w
   rozgrywkach drużynowych 3. ligi kobiet i mężczyzn oraz w niższych klasach
   rozgrywkowych,
– do 30.09.2018r. -wyrobienie licencji dla zawodników 3 ligi i niższych
– do 10.09.2018r. – zmiana barw klubowych !!! 
– do 31.12.2018r. – wyrobienie licencji dla zawodników/-czek 3 ligi i niższych (termin ostateczny)
  dotyczy zawodników , zamierzających uczestniczyć w organizowanych przez wojewódzkie
  związki tenisa stołowego rozgrywkach indywidualnych i rozgrywkach drużynowych
  3 ligi i w niższych klasach rozgrywkowych, którzy: ubiegają się o nadanie licencji okresowej
  zawodnika po raz pierwszy, nie zmieniający przynależności klubowej lub po raz ostatni
  posiadający nadaną licencję okresową zawodnika w sezonie 2014/2015 lub sezonach
  wcześniejszych .(Przerwa 3 letnia ).